$left
$middle
"Inom förskolan i Malmö stad finns ett engagemang och barnet är i centrum i allt vi gör."
Jens Wall
Förskollärare, Bokens förskola

I Malmö utvecklas jag som förskollärare

Att det finns en ledning som ger stöttning i det dagliga arbetet betyder mycket för Jens Wall, som arbetar som förskollärare på Bokens förskola i Malmö. Att det finns ett engagemang och en positiv barnsyn har stor betydelse för att kunna utvecklas i jobbet.

Vad är det bästa med att vara förskollärare i Malmö stad?

Ledarskapet betyder otroligt mycket, och kollegerna också. Det finns ett engagemang och barnet är i centrum. Att vara en del av ett arbetslag är väldigt givande, att få ta del av andras tankar och idéer. Jag tycker att vår ledning ger ett bra stöd och vill att jag och mina kolleger ska utvecklas. Att det finns en förste förskollärare, som har fokus på pedagogiken och fungerar som ett bollplank, gör att vi i arbetslaget får en extra puff i våra diskussioner och vårt arbete. Man utvecklas hela tiden!

Vad ger dig extra energi i ditt jobb?

Jag brinner för språk och ett interkulturellt arbetssätt, vilket innebär att man arbetar med att skapa en förståelse och en positiv inställning till olikheter och andra kulturer. Att jobba på olika sätt med hur man bemöter barn på ett likvärdigt sätt tycker jag är intressant – det handlar om människosyn och att bli medveten om normer som finns runt om oss.

Jag gillar också mitt uppdrag som IKT-ombud. Det handlar om hur vi använder digitala verktyg i undervisningen i förskolan. Det finns ett IKT-ombud på varje förskola här i Malmö. Vi har träffar några gånger per år som leds av en utvecklingspedagog i det pedagogiska teamet. Till exempel diskuterar vi vilka redskap vi kan använda, får lära oss nya saker som vi sedan tar tillbaka till förskolan.

Berätta om din förskolekarriär – vad har lett dig dit du är idag?

Jag jobbade i en vikariepool i en annan kommun och arbetade på olika skolor. En dag hamnade jag på en förskola och upptäckte att jag trivdes jättebra i förskolans miljö, som hade ett friare pedagogiskt arbetssätt och mycket glädje i verksamheten. Efter några år bestämde jag mig för att utbilda mig till förskollärare. Jag gjorde min praktik i Malmö och tyckte att det var kul med det mångkulturella och att jobba med språk. Hela organisationen genomsyras av en positiv barnsyn och en framåtanda – det gillar jag.

Förskola
sv