$left
$middle

Praktikservice

Praktikservice är en funktion inom Malmö stad som erbjuder dig som har försörjningsstöd en möjlighet att få kontakt med arbetslivet genom praktik. Vänd dig till din socialsekreterare som kontaktar oss.

Är du 18–64 år och arbetssökande erbjuder vi hjälp till alla som bor i Malmö och har behov av extra stöd och service.

Inom funktionen finns det en stor bredd på kontaktnät och det kan hjälpa dig att hitta en passande praktikplats oavsett vad du har för bakgrund vad gäller tidigare erfarenheter och studier.

En praktikplats kan ha många syften, till exempel att:

  • Få inblick i hur en arbetsplats fungerar
  • Skapa kontakter
  • Inspirera till vidare studier
  • Få färska meriter och referenser
  • Öva det svenska språket
  • Få arbetslivserfarenhet
  • Ge vägledning inför framtida yrkesval

Observera!
Funktionen bistår ej med praktik för dig som är studerande med CSN, är självförsörjande på annat sätt eller deltar i Jobb- och utvecklingsgarantin via Arbetsförmedlingen. 

Kontakta oss

sv