$left
$middle

Ta emot en sommarpraktikant som är 16–19 år

Få extra hjälp samtidigt som du ger ungdomar kunskap om arbetslivet!

Vad innebär Ung i sommar?

Ung i sommar drivs utifrån Malmö stads övergripande mål att öka sysselsättningen och ge Malmös ungdomar tillgång till en meningsfull fritid.

  • Malmö stad står för ungdomarnas praktikersättning och olycksfallsförsäkring.
  • Praktikplatsen står för ett engagerat handledarskap och skapar förutsättningar för trivsel, trygghet och säkerhet.

Inspireras av andra arbetsgivares upplevelser på malmo.se/praktiksamarbete.


Ansök om att ta emot praktikanter

För dig som vill anmäla intresse för första gången:

För dig som varit med i Ung i sommar tidigare:


Praktikanterna

Praktikanterna från Ung i sommar är mellan 16–19 år och är folkbokförda i Malmö. I ansökan till Ung i sommar fyller ungdomar i önskade praktikområden och är med i en utlottning av platser.

Praktikuppgifter

Praktikuppgifterna ska vara lämpliga för praktikanternas ålder. Under den första praktikdagen måste handledaren, eller annan ansvarig på er arbetsplats, gå igenom en riskbedömning med praktikanterna. Underlag för detta finner ni på blanketten "Inför praktiken", som finns med i utskicket från Ung i sommar. 

Läs mer om vilka regler som gäller för barn och ungdomar på arbetsplatser, på Arbetsmiljöverkets hemsida i foldern "Så får barn och ungdomar arbeta."

Läs mer om Ung i sommar

Kontakta oss

sv