Ta emot praktikanter vid event

Är du arrangör och har ett event på gång? Och samtidigt vill göra något bra för Malmös ungdomar?

Kontakta Praktik vid Events!

Praktik vid Events är en verksamhet i Malmö stad som ger ungdomar, mellan 16-19 år bosatta i Malmö, chansen att få erfarenheter, skaffa kontakter och tjäna pengar genom praktik på events. 

Praktikplatserna publiceras i vår app och på vår ansökningssida. Detta ger registrerade ungdomar möjlighet att söka de praktikplatser som de är intresserade av. Praktikplatserna lottas ut vilket gör att alla ungdomar har en rättvis chans till praktik.

Det viktigaste du behöver du veta som arrangör

  • Praktik vid Events sköter den övergripande administrationen med utlottning av platserna.
  • Tillsammans med dig har Praktik vid Events en introduktion för praktikanterna som blivit utlottade, för att förbereda dem inför praktiken.
  • Du som arrangör behöver ha minst en handledare på plats som har tid för och kan ansvara för ungdomarna som ska praktisera på eventet. 
  • Arbetsmiljölagens regler ska självklart följas.

Välkommen att kontakta oss och boka ett möte, gärna i god tid men minst en månad innan eventet startar, så berättar vi mer!