$left
$middle

Ta emot skolungdomar

Är du arbetsgivare och intresserad av att göra en insats för Malmös unga? Välkomna en praktikant! Det finns möjligheter att ta emot praktikanter under olika perioder under vår och höst.

Det finns olika anledningar till varför en ungdom behöver praktik. Syftet med praktiken är att ungdomen ska få testa på ett yrke, få erfarenhet från arbetsmarknaden, skapa kontakter och att vara en del i ett sammanhang. Vi på Praktikservice fungerar som länken mellan skola och arbetslivet för ungdomarna.

Vi arbetar med ungdomar från:

 • Individuellt alternativ (IA) inom kommunala gymnasieskolan 16–20 år
 • Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 16–24 år
 • Ungdomar med särskilda behov inom gymnasiesärskolan 16–21 år
 • Lärvux, personer med funktionsvariationer 21–24 år

Så fungerar det

När eleven och vägledaren har kommit fram till att eleven ska praktisera kontaktas Praktikservice och skola och arbetsliv kan därmed länkas samman. Utifrån elevens önskemål försöker vi på Praktikservice hitta en praktikplats inom det önskade området. När vi har hittat en matchande plats kopplas arbetsplats och skola ihop. Vägledaren eller ungdomen kontaktar därefter arbetsplatsen och bokar in ett första förutsättningslöst möte. Känns mötet bra för bägge parter så är nästa steg att komma överens om praktikstart, tider, omfattning etoch så vidare.

Ditt åtagande som arbetsgivare som tar emot

Genom att ta emot en praktikant möjliggör du för ungdomar att få en insyn i och erfarenhet från arbetslivet. Som arbetsplats bidrar ni också till att skapa meningsfull sysselsättning och motivation till fortsatta studier eller framtida yrkesval.

När ni tar emot en praktikant ska ni ge en introduktion och göra en riskbedömning så att arbetstider och arbetsuppgifter är i linje med vad som gäller för unga personer. Läs mer om hur ungdomar får arbeta på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Praktikanten ska ha en handledare tillgänglig under hela praktikperioden. Praktikanten ska delta i det dagliga arbetet men får inte ersätta befintlig personal.

Under praktikperioden ska närvarorapporter fyllas i så att ungdomen får behålla sitt studiestöd. Dessa blanketter skickas ut från skolan tillsammans med en överenskommelse om praktik. Alla som praktiserar är försäkrade genom Malmö stads skolförsäkring.

Praktikperiod

Praktikperioderna följer skolans terminer. Det betyder att om det är lov i skolan så har praktikanten rätt att vara ledig från sin praktikplats.

Längden på praktiken varierar. Vissa är ute på praktik några veckor medan andra ett helt läsår. En del ungdomar kombinerar skola och praktik och praktiserar därför på deltid.

Antal timmar per dag kan också variera, från några timmar per dag till heltid.

Kontakta oss

 • Praktikservice

  • E-post:  praktikservice@malmo.se
  • Postadress: 
   Praktikservice, Nobelvägen 66
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Nobelvägen 66
sv