$left
$middle

Vanliga frågor

Här försöker vi svar på de frågor vi oftast får. Klicka på en fråga för att se svaret.

Grundläggande om prao

När anmälan är inskickad

Under praktikens gång

Kontakt Prao Malmö

E-post: praomalmo@malmo.se

Besöksadress: Nobelvägen 66

Aneta Grabber
Arbetsmarknadssekr
E-post: aneta.grabber@malmo.se
Mobil: 0738-511306

Hanna Karlsson
Arbetsmarknadssekr
E-post: hanna.karlsson@malmo.se
Mobil: 0733-816686

Erna Neslanovic
Arbetsmarknadssekr
E-post: erna.neslanovic@malmo.se
Mobil: 0732-442141

Rana Dauod
Arbetsmarknadssekr
E-post: rana.dauod@malmo.se
Mobil: 0736-828005

Jonel Georgiu
Arbetsmarknadssekr
E-post: jonel.georgiu@malmo.se
Mobil: 070-1487873 

Haris Delic
Arbetsmarknadssekreterare
E-post: haris.delic@malmo.se
Mobil: 0736-828004

sv