$left
$middle

Vanliga frågor

Här försöker vi svar på de frågor vi oftast får. Klicka på en fråga för att se svaret.

Grundläggande om prao

När anmälan är inskickad

Under praktikens gång

Kontakta oss

Aneta Grabber

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: aneta.grabber@malmo.se
Mobil: 0738-511306

Rana Dauod

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: rana.dauod@malmo.se
Mobil: 0736-828005

Erna Neslanovic

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: erna.neslanovic@malmo.se
Mobil: 0732-442141

Haris Delic

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: haris.delic@malmo.se
Mobil: 0736-828004

Jonel Georgiu

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: jonel.georgiu@malmo.se
Mobil: 070-1487873 

Szamanta Gilice

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: szamanta.gilice@malmo.se
Mobil: 070-1441282

sv