$left
$middle

Prao Malmö

PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

Nu söker vi arbetsgivare som vill ge ungdomar en chans att upptäcka sin framtid. Vårt mål är en likvärdig och meningsfull PRAO med hög kvalité för alla och vi söker brett efter platser hos privata och offentliga organisationer.

Unik inblick för arbetsgivare

Genom att ta emot PRAO under en vecka får du en inblick i den grupp som aldrig är representerad på arbetsplatsen men som ofta är målgruppen: ungdomar. Detta samtidigt som du kan påverka innehåll och utformning av en framtida kollegas utbildning, ger en nutida kollega ett utökat ansvar eller kanske lockar en elev till ett bristyrke.

Vi har samlat allt du behöver för en lyckad vecka.

Alla vinner på PRAO

Dagens elever är framtidens medarbetare och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med. Du har chansen att inspirera dem till rätt val och vara med och forma deras framtid. PRAO innebär att du i framtiden möter ungdomar som är bättre rustade för arbetslivet i samband med nyrekrytering. Eleven får ett större helhetsperspektiv och kan anpassa sitt val efter din bransch. Du har chansen att forma framtidens stjärnor på din arbetsplats – redan innan eleverna har valt gymnasieinriktning.

Fler vinster.

Kontakta oss

Aneta Grabber

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: aneta.grabber@malmo.se
Mobil: 0738-511306

Rana Dauod

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: rana.dauod@malmo.se
Mobil: 0736-828005

Erna Neslanovic

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: erna.neslanovic@malmo.se
Mobil: 0732-442141

Haris Delic

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: haris.delic@malmo.se
Mobil: 0736-828004

Jonel Georgiu

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: jonel.georgiu@malmo.se
Mobil: 070-1487873 

Szamanta Gilice

Arbetsmarknadssekreterare
E-post: szamanta.gilice@malmo.se
Mobil: 070-1441282

sv