$left
$middle

Ta emot en arbetssökande

Praktikservice hjälper till att förmedla praktikplatser till personer som har försörjningsstöd. Praktiken är en möjlighet att få kontakt med arbetslivet för praktikanten.

Intresseanmälan praktikservice

Är du intresserad av att ta emot en praktikant på din arbetsplats? Anmäl ditt intresse på formuläret nedan. Praktikservice kommer sedan att kontakta dig för mer information.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Kontakta oss

Arbetsmarknadsavdelningen

sv