$left
$middle

Praktik för unga och vuxna

Tillsammans med företag, organisationer och föreningar ger Arbetsmarknadsavdelningen Malmöbor inblick i arbetslivet med målet att öka självförsörjning och skapa större delaktighet i samhället. Vi arbetar med praktikplatser för Malmöbor mellan 16 och 64 år.

Enkelt i praktiken

Vi kan praktik och har lång erfarenhet. Årligen anordnar Arbetsmarknadsavdelningen cirka 7000 kvalitetssäkrade praktikplatser till stadens unga och vuxna. Vi skapar förutsättningar för att praktiken ska bli meningsfull för alla parter. Vi har koll på försäkringar, ersättning samt administration.

Början på en arbetslivsresa

Praktik kan vara en väg in i arbetslivet men också en vägledning i hur det är att arbeta. Praktik är ett sätt att utöka sitt nätverk och samtidigt få arbetslivserfarenhet.

För dig som arbetsgivare

Vi söker fler samarbetspartners. Alla möjligheter till praktik är av intresse, från praktik som inte kräver förkunskaper till den med branschspecifika krav. Ta emot praktikanter och bli en dörröppnare du också!

Praktik vid events

I nära samarbete med eventarrangörer erbjuder vi unga Malmöbor,
16–19 år, nya erfarenheter, och nya kontakter via vår app Praktik vid events. Vi publicerar praktikplatser året runt på olika evenemang, festivaler, konferenser, turneringar och mässor i Malmö. Naturligtvis ersätter vi våra praktikanter för sitt engagemang!

Ung i sommar

Ung i sommar arrangerar varje år fyra veckors praktik mellan juni och augusti för unga Malmöbor, 16–19 år. Praktikplatserna finns inom såväl den privata och offentliga, som idéburna sektorn. Syftet är att ge ungdomar sysselsättning och erfarenhet och Malmö stad ersätter praktikanterna under hela perioden. Ansökningsperioden är mellan den 20 februari till de 20 mars.

Språksommar

Språksommar är ett projekt inom Ung i sommar, som riktas till språkintroduktionselever 16–19 år i Malmö. Praktiken följer samma perioder som ordinarie Ung i sommar. Syftet är att ge ungdomar utveckling av det svenska språket och en arbetsmarknadsintroduktion. Studie- och yrkesvägledare på skolorna anmäler elever som kan vara aktuella för projektet, platserna lottas sedan ut bland de som anmält sig. Vi kan inte garantera att alla som anmält sig får en plats eftersom antalet platser är begränsade. Har du några funderingar kring Språksommar kan du höra av dig till: spraksommar.asf@malmo.se 

Prao Malmö

En veckas prao under skolterminen för åttondeklassare på kommunala skolor. Prao ger en första inblick i arbetslivet och är en möjlighet att prova på ett yrke inför valet av gymnasieutbildning. Vi arbetar på uppdrag av grundskoleförvaltningen och platserna förmedlas via skolan till eleverna.

Praktikmatchning

Praktikmatchning riktar sig till Malmöbor 18–64 år som är inskrivna på Malmö stads arbetsmarknadsavdelning. Praktiken kan ha många syften, till exempel att få färska meriter och referenser, öva det svenska språket, skapa kontakter och inspirera till vidare studier. Praktiken kan kombineras med andra arbetsmarknadsinsatser som arbetsträning, utbildning och anställning.

Praktikservice

Praktikplatser för unga Malmöbor som komplement till studier. Vi samarbetar med studie- och yrkesvägledarna på gymnasieskolorna och inom det kommunala aktivitetsansvaret. Vi har en platsbank som används under hela läsåret, med uppehåll under skolloven och semesterperioden juni-augusti. 

Kontakta oss

Moragea Collinder

Titel:
Sektionschef
Mobiltelefon:
0734-024700

Henrik Drakhed

Titel:
Sektionschef
Mobiltelefon:
0729-665651
sv