$left
$middle

Tema Hälsa-, vård- och omsorg

Hälsa-, vård- och omsorg innefattar hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och rehabilitering. Vi arbetar även hälsofrämjande och förebyggande, exempelvis med stöd till anhöriga, mötesplatser för äldre och fallprevention.

Varje förfrågan hanteras separat utifrån verksamhetens praktiska förutsättningar att ta emot studiebesök.

Gör en bokningsförfrågan

Kontakta oss

sv