$left
$middle

Tema Hållbar stadsutveckling

foto: Bojana Lukac

Malmö är flerfaldigt prisbelönad och internationellt känd för arbetet med hållbar stadsutveckling. Besök Malmös största utbyggnadsområden Västra Hamnen och Hyllie. Eller ta del av förändringsarbete som gjorts och pågår i Augustenborg, Sorgenfri och Sege Park.

Västra Hamnen har blivit en internationell förebild för hållbar stadsutveckling.

I Hyllie skapas en ny stadsdel. En tät, grön och hållbar stadskärna i södra Malmö.

Sorgenfri är Malmös äldsta industriområde och ett av stadens tre utbyggnadsområden.

I lugnets och gemenskapens Sege Park finns det gröna livet nära centrum. Här skapar boende och verksamheter gemenskap kring odling och hållbara lösningar.

Kontakta oss

sv