$left
$middle

Kulturlivet i Malmö

Kulturutbudet ska vara tillgängligt för alla, oavsett kulturella, sociala eller ekonomiska förutsättningar. Malmö kulturförvaltning ansvarar för den strategiska utvecklingen inom kulturlivet.

Kulturförvaltningen består av sju institutioner; Biblioteken i Malmö, Malmö Museer, Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Stadsarkivet samt Kulturhus och mötesplatser.

För att göra en förfrågan kontakta kulturforvaltningen@malmo.se.

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhetstudy

sv