$left
$middle

Kulturlivet i Malmö

Malmö Opera, foto: Per Anders Jörgensen

Malmö Opera, foto: Per Anders Jörgensen

Kulturutbudet ska vara tillgängligt för alla, oavsett kulturella, sociala eller ekonomiska förutsättningar. Malmö kulturförvaltning ansvarar för den strategiska utvecklingen inom kulturlivet.

Kulturförvaltningen består av sju institutioner; Biblioteken i Malmö, Malmö Museer, Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Stadsarkivet samt Kulturhus och mötesplatser.

Under ett studiebesök till Kulturförvaltningen får du ta del av:

  • Kulturförvaltningens organisation och arbetssätt
  • Kulturinstitutionerna i Malmö
  • Vision, strategi, mål och utvecklingsområden
  • Övergripande information om kulturlivet i Malmö

Studiebesöket på Kulturförvaltningen kan även kombineras med besök inom olika temaområden som till exempel filmstaden Malmö eller barn- och ungdomskultur.

Praktisk info

Mötesplats: efter överenskommelse  vid bokning
Längd: Från 1 timme till 4 timmar
Typ av studiebesök: föredrag alternativt kombinerat med rundtur till kulturverksamheter
Målgrupp: grupper som är intresserade av kultur- och nöjeslivet i Malmö, utvecklingsfrågor och kommunala satsningar på kultur.
Kostnad: beroende på typ av besök
Max antal deltagare: 25 personer

Gör en bokningsförfrågan