$left
$middle

Grundskola

I Malmö finns ett åttiotal kommunala grundskolor. I skolorna finns även förskoleklasser och skolbarnomsorg.

Vissa skolor har dessutom fritidsklubbar med riktade aktiviteter för äldre barn. Förutom de kommunala grundskolorna finns 25 skolor i enskild regi. Ansvaret för grundskolorna, särskolan och fritids ligger på Malmö stads Grundskoleförvaltning.

Inom tema förskola och skola arrangeras studiebesöken utifrån besökarnas önskemål. Upplägget på ett studiebesök bestäms efter vilken typ av verksamhet som gruppen vill besöka och vilka frågor som man vill veta mer om.

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhet

sv