$left
$middle

Tema Hållbar stad

Foto: Bojana Lukac

I Malmö kombineras ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Stadens helhetsgrepp i arbetet med urban utveckling har nått stor framgång och idag anses Malmö vara en av världens mest hållbara städer.   

Malmö stad ska gå vidare med arbetet för en social hållbar utveckling för minskade skillnader i hälsa. Besluten bygger på Malmökommissionens åtgärdsförslag och remissinstansernas synpunkter.

Besök våra utbyggnads- och utvecklingsområden och ta del av lärdomar och pågående arbete i Hyllie, Västra Hamnen och Ekostaden Augustenborg.

Malmö gör tydliga satsningar på att förbättra kollektivtrafiken och är en framgångsrik cykelstad. Med Citytunneln har tillgängligheten i och till regionen stärkts.

Malmö har satt upp tuffa klimatmål. För att nå dem satsar vi brett på förnybar energi, klimatsmarta anläggningar och en hållbar livsstil.

Kontakta oss

sv