$left
$middle

Stadsarkivet

Stadsarkivet är arkiv för stadens förvaltning, statliga myndigheter med verksamhet i Malmö och har också stora samlingar av privat-, släkt-, förenings- och företagsarkiv.

På Stadsarkivet finns delar av vårt kulturarv och handlingar från medeltiden och framåt.

Besöksförfrågan

Plats:  Stadsarkivet, Bergsgatan 20

Kontakta: KFstadsarkivet@malmo.se

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhetstudy

sv