$left
$middle

Stadsarkivet

Stadsarkivet är arkiv för stadens förvaltning, statliga myndigheter med verksamhet i Malmö och har också stora samlingar av privat-, släkt-, förenings- och företagsarkiv.

På Stadsarkivet finns delar av vårt kulturarv och handlingar från medeltiden och framåt.

Studiebesöket innehåller:

  • Visning av Stadsarkivets lokaler
  • Information om arkivets historia och versksamhet
  • Visningar av delar ur beståndet

Bokningsförfrågan

Plats:  Stadsarkivet, Isbergs gata 13
Längd: 90 minuter
Typ av studiebesök: Rundtur
Max antal deltagare: 20 personer

Gör en bokningsförfrågan