$left
$middle

Förskola

Malmö stad har en rad förskolor med olika profiler och pedagogisk inriktning. Ansvaret för förskolorna ligger på Malmö stads förskoleförvaltning.

I Malmö finns för närvarande runt 230 kommunala förskolor. Många av dem har sina egna profiler och inriktningar. Det finns förskolor med uteprofil, Grön Flagg och olika miljö-, eko- och hälsoprofiler. Det finns också  språkprofiler samt förskolor för barn med funktionshinder. Dessutom finns OB-förskolor samt nattomsorg för barn vars föräldrar har obekväma arbetstider och som har öppet under årets alla dagar.

Förutom de kommunala förskolorna finns ett sjuttiotal icke-kommunala förskolor.

Inom tema förskola och skola arrangeras studiebesöken utifrån besökarnas önskemål. Upplägget på ett studiebesök bestäms efter vilken typ av verksamhet som gruppen vill besöka och vilka frågor som man vill veta mer om.

Förfrågan om studiebesök till Malmö stads förskolor, kontakta forskola@malmo.se.

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhetstudy

sv