$left
$middle

Möt pedagogerna

Högskoleförberedande utbildningar

Våra högskoleförberedande utbildningar har många strängar på sin lyra. Trots alla negativa synpunkter om den svenska skolan är våra elever framgångsrika i sitt lärande och många hävdar sig väl i internationella kunskapstävlingar, liksom inom estetiska verksamheter och idrott. Bakom allt lärande, finns duktiga pedagoger med väl utprovade pedagogiska verktygslådor.

  • Möt pedagogerna som har förmågan att intressera, stimulera och utmana våra elever i ämnen som matematik, kemi, fysik och teknik.
  • Möt pedagogerna som stödjer estetiska elever i lärande och personlig utveckling till att ta steget till ett framträda inför miljoner lyssnare.
  • Möt pedagogerna som har förmågan att överföra en målinriktad satsning i idrottsarenan till en likartad utveckling i klassrummet.

Yrkesutbildningar

I yrkespedagogiken är förebilden avgörande i lärandet, där kunskap och tillämpning ständigt kombineras samtidigt som en yrkesidentitet och yrkesstolthet växer fram. Förebilden är pedagogen med ett eget gediget yrkesutövande inom sitt utbildningsområde och med en påtaglig medvetenhet om att eleven gör som jag gör och inte som jag säger.

  • Möt yrkespedagogen och våra elever i el- eller VVS-verkstaden i butiken, restaurangen eller frisörsalongen och ta del av samspelet mellan den som har kunskapen och den som får, den allt i ett ömsesidigt samspel.

Varje programpunkt beräknas ta 1-2 timmar.

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhetstudy

sv