$left
$middle

Tema Gymnasium och Vuxenutbildning

Malmö stads kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildning har ett brett programutbud med både högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Ansvaret för de kommunala utbildningarna har Malmö stads Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning. Goda pedagoger i kombination med ett bra ledarskap ger kraft åt elevernas möjlighet att växa. Pedagogik och ledarskap är därför ständiga utvecklingsområden.

Möt förvaltningsledningens syn på ledarskap och få inblick i hur vi organiserar och leder en mångfacetterad gymnasieskola i Malmö.

Bakom allt lärande finns duktiga pedagoger med väl utprovade pedagogiska verktygslådor.

I våra vuxenutbildningar möter elevens tidigare erfarenheter ny kunskap i en individuell lärandeprocess utformad efter den vuxne elevens behov och möjligheter.

Kontakta oss

sv