$left
$middle

Tema Mobilitet

Malmö gör tydliga satsningar på att förbättra kollektivtrafiken och är en framgångsrik cykelstad.

Ramavtal 8 Storstad Malmö är Malmö stads del i Sverigeförhandlingen och innebär satsningar på utbyggnad av MalmöExpressen och andra stadsbussobjekt samt av cykeltrafik.

Malmö växer och blir tätare, vilket innebär mer rörelser och transporter av både människor och gods. Trafiksystemet ska anpassas mer efter människan samtidigt som klimatpåverkan måste minska.

Genom en cykelvänlig stadsplanering hoppas staden nå de mål som är satta för cykel- och biltrafik.  Malmö stad arbetar för en högre trafiksäkerhet och bättre miljö.

sv