$left
$middle

Vuxenpedagogik

Utbudet av vuxenutbildning i Malmö är omfattande både med tanke på volym och innehåll.

Våra utbildningar är kursutformade och leder både mot högskola och yrkeskarriär. Förutom kommunala vuxenutbildningar finns det rekryterings- arbetsmarknads- och uppdragsutbildningar på vår agenda. I våra vuxenutbildningar möter elevens tidigare erfarenheter ny kunskap i en individuell lärandeprocess utformad efter den vuxne elevens behov och möjligheter.

  • Kombinera ett möte med några av våra studerande med ett möte med några av våra vuxenpedagoger. Ta del av deras erfarenheter och syn på utbildning och vuxnas lärande.

Varje programpunkt beräknas ta 1-2 h.

Gör en bokningsförfrågan