$left
$middle

Tema Ekologi, energi och klimat

Malmö har satt upp tuffa klimatmål. För att nå dem satsar vi brett på förnybar energi, klimatsmarta anläggningar och en hållbar livsstil.

På Ekostaden Augustenborg kan man göra studiebesök om dagvatten och gröna tak.

Med låga driftkostnader och inga utsläpp alls kommer solenergi få en betydande roll i det framtida energisystemet.

sv