$left
$middle

Ekostaden Augustenborg

Ekostaden Augustenborg är en unik process där befintlig, äldre stadsbebyggelse gjorts om och förbättrats i nära samverkan med de boende och de olika aktörerna i området.

Augustenborg började byggas i slutet på 1940-talet och började omvandlas till ett hållbart bostadsområde i slutet av 1990-talet. Under ett studiebesök i Ekostaden Augustenborg får ni ta del av den utveckling som skett i området och arbetet mot att bli en mer hållbar stadsdel.

Vi inleder med en presentation av bakgrunden till Ekostaden Augustenborg och stadsdelens omvandling från en problemutsatt till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar stadsdel. Vi tittar närmare på Augustenborgs Botaniska Takträdgård som erbjuder 9500 m² gröna tak av olika slag.  Vi fortsätter med en promenad i Ekostaden Augustenborg med stadsdelens unika öppna dagvattenhantering, energieffektivisering, fastighetsnära återvinning och gemensam odling med mera.

I Ekostaden Augustenborg samarbetar Malmö stad med Scandinavian Green Roof Institute som förutom guidade turer erbjuder möjlighet till fördjupning inom olika intresseområden.

Fördjupat studiebesök

Ni har möjlighet att, förutom den guidade turen, boka in ett fördjupat studiebesök. I dessa tekniska besök får ni får en större inblick inom ett valfritt specialområde och vilka åtgärder som vidtagits i Ekostaden. Ni kan välja mellan flera olika områden relaterade till hållbar stadsutveckling och grön infrastruktur.

Skapandet och utvecklingen av Ekostaden Augustenborg: I detta besök går vi djupare in på hur Ekostaden Augustenborg utvecklats med fokus på boendemedverkan. Vi går även igenom merparten av de miljöförbättrande åtgärder som vidtagits i området, både ute och inomhus.

Solenergi i kombination med grönska – Biodiverse Solar Roofs: Solelsmarknaden har inlett sina glansdagar med förbättrat kunskapsläge och fallande priser. Samtidigt finns ett behov av krafttag för den biologiska mångfalden i våra städer. Inte minst för att gynna våra utsatta pollinerande bin och humlor. Men här finns ingen motsättning – tvärtom en möjlig symbios!

Stadsodling & Permakultur i stadslandskapet – på tak, mark och väggar: Våra urbana miljöer ökar i takt med att de samtidigt blir allt tätare. En yteffektiv och hållbar stadsodling på markplan, tak och vertikalt är ett nödvändigt gott då den medför fler fördelar än bara det ätbara.

Klimatanpassning med grön infrastruktur & hållbar dagvattenhantering: Gröna tak, gröna väggar, stadsträd och öppen dagvattenhantering är viktiga redskap när vi möter ett mer extremt väder till följd av pågående klimatförändringar. Vi tittar närmare på dessa redskap från både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. 

Greenhouse Augustenborg

2016 var det inflyttning i det nybyggda hyreshuset Greenhouse i Augustenborg med 14 våningar och 56 lägenheter i ett passivhus med smarta lösningar som underlättar och syftar till en hållbar livsstil. 

Greenhouse är sedan dess kronan på verket i Augustenborg där alla hyresgäster har möjlighet att bo hållbart, med smart sopsortering, lådcykelpool, smart tvättstuga och möjligheter att odla på sin 22 kvm stora balkong med utsikt över en takträdgård och hela Malmö. 

Scandinavian Green Roof Institute erbjuder guidningar runt omkring i Greenhouse. Under besöket vill vi alltid sätta hyreshuset i ett sammanhang där vi presenterar och visar även Augustenborgs Botaniska Takträdgård och dagvattensystemet i Ekostaden Augustenborg. Men möjligheten finns också att skräddarsy ditt besök.

Praktisk info

plats: Augustenborgs Botaniska takträdgård, Ystadvägen 56

Det går att välja mellan flera olika längder på tur samt olika kombinationer. Vi kan också skräddarsy besöket efter era önskemål. Kontakta oss för mer information.

Max antal deltagare: 25 personer
Bokning på webbplats: Scandinavia Green Roof Institute/Augustenborgs Botaniska takträdgård

Bokning bör göras direkt genom vår hemsida snarare än genom Malmö stad, med tanke på det stora antalet kombinationer att välja mellan.

sv