$left
$middle

Västra Hamnen

foto: Bojana Lukac

Utbyggnaden av Västra Hamnen har sedan starten dragit till sig stor uppmärksamhet och området har blivit en internationell förebild för hållbar stadsutveckling. Läget vid vattnet, närheten till city och de fina stadsmiljöerna gör Västra Hamnen till ett av Malmös mest attraktiva områden att bo, arbeta och vistas i. 

I Västra Hamnen använder Malmö stad en värdebaserad stadsutvecklingsmodell och tillsammans med byggherrarna arbetar man med olika modeller för hållbarhet — från dialog och kunskapsbyggande till gemensamma miljömål och certifieringssystem där alla aspekter av hållbarhet präglar processen från start till mål.

Digital rundvandring i Västra Hamnen

Västra Hamnen är ett föredöme inom hållbar stadsutveckling och har sedan 20 år tilldragit sin intresse från stadsplanerare från hela världen. I och med denna digitala rundvandring finns det nu möjlighet att utan kostnad besöka området varifrån som helst.

Här får du information om hamnens framväxt och historia och den stadsutveckling som skett i området från Bo01 – världens första klimatneutrala stadsdel – till den nya generationens hållbara stadsutveckling. Teman är stadsplanering och arkitektur, allmän platsmark och grönytor, marksanering, dagvattenhantering, energiförsörjning och avfallshantering.

Rundvandringen finns på svenska och engelska, är ungefär 40 minuter lång och har 16 målpunkter med vardera tre 360-gradersbilder. Den kan i nuläget endast användas med webbläsare.

Guidad rundvandring på plats    

Under ett studiebesök på plats följer vi utvecklingen i Västra Hamnen från Bo01, Sveriges första stadsdel med klimatneutralt energisystem, till den nya generationen hållbart byggande.

mötesplats: utanför entrén till Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14
längd: 90 minuter

Kostnad: 5 000 kr plus moms
typ av studiebesök: guidad tur till fots
max antal deltagare: 25
webbplats: Läs mer om Västra Hamnen

Gör en bokningsförfrågan