Västra Hamnen

foto: Bojana Lukac

Utbyggnaden av Västra Hamnen har sedan starten dragit till sig stor uppmärksamhet och området har blivit en internationell förebild för hållbar stadsutveckling. Läget vid vattnet, närheten till city och de fina stadsmiljöerna gör Västra Hamnen till ett av Malmös mest attraktiva områden att bo, arbeta och vistas i. 

I Västra Hamnen använder Malmö stad en värdebaserad stadsutvecklingsmodell och tillsammans med byggherrarna arbetar man med olika modeller för hållbarhet — från dialog och kunskapsbyggande till gemensamma miljömål och certifieringssystem där alla aspekter av hållbarhet präglar processen från start till mål.     

Under ett studiebesök följer vi utvecklingen i Västra Hamnen från Bo01, Sveriges första stadsdel med klimatneutralt energisystem till den nya generationen hållbart byggande.

mötesplats: utanför Turning Torso, Lilla Varsvagatn 14
längd: 90 minuter

Kostnad: 5 000 kr plus moms
typ av studiebesök: guidad tur till fots
max antal deltagare: 25
webbplats: Läs mer om Västra Hamnen

Gör en bokningsförfrågan