$left
$middle

Västra Hamnen

Västra Hamnen har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Från att ha varit ett industriområde på nedgång är Västra Hamnen idag en attraktiv stadsdel med ett hållbart helhetstänk.

Ungefär två tredjedelar av Västra Hamnens totala yta på 187 hektar är idag planlagd. Första etappen Bo01 började byggas år 2001 och de sista byggprojekten beräknas stå klara runt år 2035.

Nu pågår främst planering och omvandling av de södra delområdena; Varvsstaden, Hamnporten och Citadellsfogen, som kopplar samman Västra Hamnen med centrala och västra Malmö.

Sist ut att bebyggas blir delområdet Galeonen i de norra delarna.

Innehåll

sv