$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Västra hamnen

Västra hamnen

Foto Oscar Falck

Bo01 utgjorde startskottet för den nya stadsdelen Västra hamnen, som ligger på gammal industri- och hamnmark norr om den naturliga strandlinjen. Området — som är 175 hektar stort — rymmer bostäder, olika affärsföretag, gymnasium och högskola. I Västra hamnen bor idag ca 3000 personer.

Bo01 utgjorde startskottet för den nya stadsdelen Västra hamnen, som ligger på gammal industri- och hamnmark norr om den naturliga strandlinjen. Området — som är 175 hektar stort — rymmer bostäder, olika affärsföretag, gymnasium och högskola. I Västra hamnen bor idag ca 3000 personer.
 
Sundspromenaden har blivit ett av Malmöbornas favorittillhåll sommartid. Här ligger det spektakulära Ralph Erskine-huset. Här finns en hamn med ett fyrtiotal båtplatser där också några husbåtar ligger förtöjda. Om man går förbi Daniaparken kommer man till Djuphavsbadet som tagit över en del av Ribersborgsstrandens popularitet.

sv