$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kulladal

Kulladal cirka 1920

I Fosieby har man funnit bosättningar sedan minst 5000 år tillbaka

När man på 1960-talet påbörjade Fosie industriby gjordes fynd från den yngre stenåldern (3000- 1500 f.Kr.). Man fann gravar med skelett och gravgåvor som flintdolkar, skifferhängslen och andra redskap. Om man går framåt i tiden, kan man, på en skiftestavla över tegar 1702, se hur Fosieby växer och hade 23 gårdar placerade i en oval cirkel runt ett stort bytorg söder om kyrkan.