Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kulladal

Kulladal cirka 1920

I Fosieby har man funnit bosättningar sedan minst 5000 år tillbaka. När man på 1960-talet påbörjade Fosie industriby gjordes fynd från den yngre stenåldern (3000- 1500 f.Kr.). Man fann gravar med skelett och gravgåvor som flintdolkar, skifferhängslen och andra redskap. Om man går framåt i tiden, kan man, på en skiftestavla över tegar 1702, se hur Fosieby växer och hade 23 gårdar placerade i en oval cirkel runt ett stort bytorg söder om kyrkan.  
 
Storskiftet, som skedde redan 1763, gick ut på att bonden skulle ha all sin mark på ett ställe. År 1804 kommer enskiftet till Fosieby. För lantmätaren väntade ett gigantiskt arbete. Varje bonde skulle ha lika mycket åker och äng i ett stycke, vilket tidigare varit på olika platser s.k. tegar. Storskiftet hade haft sina brister, men med enskiftet fanns ingen väg tillbaka. I kyrkoboken 1875 över Fosie socken fanns 592 män och 612 kvinnor. Tio år senare föddes här en ung man, som för alltid skulle göra Fosie och senare Kulladal omtalat. Hans namn var Per Albin Hansson.
 
På grund av industrialismens framfart runt om i Europa flyttade många lantarbetare in till staden Malmö med dess nya arbetsrutiner. Istället för att som förr arbeta tills solen gick ned fanns här reglerade arbetstider och fast lön varje vecka. Man blev fackligt ansluten och medveten om sina rättigheter. Stora företag som Kockums Verkstäder, Tobaksbolaget och senare Malmö Läderfabrik behövde folk till fabriksgolven eller maskinerna. Det var oftast kvinnorna, som fick plats vid maskinen. Den 30/5 1919  förklarades området heta Fosie Municipalsamhälle för att den 1 januari 1931 inkorporeras med Malmö stad. Delar av detta blev nu stadsdelen Kulladal.

*

Min skildring (word, 81.5 kB) (Historia här hemma. Oxie Härads Hembygdsförenings årsbok 2010, s. 33-37.) är en minnesvandring i 1940-50 talets Kulladal och om människorna som bodde där då. Platser som Kiosken, järnvägs-stationen, Hälsans Koloniområde, Smedjan eller Rantzows Konditori är sedan länge borta. Men jag kan än idag, när jag sluter ögonen, höra smedens tunga hammarslag eller känna doften av syren från Hälsans Koloniområde en stilla lördagskväll likväl som från nybakade wienerbröd med sylt hos Rantzows. Minnen som aldrig bleknar.

  
2011-03-15  /  Bengt Olsson, Västra Ingelstad

Litteratur
 
Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering. Del 2: 1955-1965. 2002.
Mörck, Per Gunnar, Historien om Fosie och Kulladal. 2000.
Olsson, Bengt,Kulladal - en liten oas mellan landet och staden (Historia här hemma. Oxie Härads Hembygdsförenings årsbok 2010, s. 33-37.)