Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kvarnby

Nils Bengtssons handelsträdgård Fortuna i Kvarnby

Nils Bengtssons handelsträdgård Fortuna i Kvarnby

Kvarnby är en gammal by. Den omnämndes redan 1346 som Quernby och blev enskiftad av Lantmätaren Magnus Wramp 1805. Den kom då att omfatta hemmanen nr 1-6 och 8-13, medan nr 7 hade brutits upp 1799, och kom att tillhöra Södra Sallerup.
 
Kvarnbys lycka är dess jord. Byns sockenpräst skrev om detta 1828 att "Quernby bys ägor utgöras dels av högst bördig lera, svartmylla och lermylla, ofta så att till ett enda hemmansnummer alla dessa jordmån finnas". Det är därför ingen tillfällighet att i slutet av 1920-talet fanns inte mindre än 37 handelsträdgårdsmästerier i byn.
 
Under andra världskriget, med dess ransoneringar, blev det ett stort uppsving för grönsaksförsäljningen. Senare kom två stora handelsträdgårdsmästerier att dominera, Gylins (vars mark Malmö stad senare köpte upp) och Fortuna (där det idag finns några växthus och koloniträdgårdar). 2012 finns 4 handelsträdgårdsmästerier kvar.
 
I en artikel i Oxie Härads Hembygdsförenings årsbok 2011 (pdf, 3.6 MB) har jag försökt fånga tidsbilden av det lilla Kvarnby med dess handlare, original, järnväg, kritbruk, idrott och nöjen.
  
2012-03-12    /  Bengt Olsson

Litteratur
 
Industri- och verksamhetsmiljöer i Malmö. En översiktlig inventering. 2002.
Mellberg, Christina, Trädgårdsmästarnas Husie. En jordnära historia om dåtid, nutid och framtid. 2008.
Olsson, Bengt, Kvarnby. 2011.
Wendel, Anna-Mi, Vägar till Kvarnby. En liten trevlig introduktion till nutid, dåtid och forntid i Kvarnby med omnejd. 2012.

Länkar

Kort från Kvarnby. En blogg av Anna-Mi Wendel