$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmö hamn

Malmö hamn

Malmö hamn vid 1820-talets mitt - av Georg Henric Flensburg

Idag är Malmö hamn en del av CMP – Copenhagen Malmö Port AB.

I nordost hittar vi den mest verksamma delen av hamnen vad beträffar traditionell sjöfart. Härifrån går fortfarande färjor till norra Tyskland. Vid kajerna lastas och lossas bland annat containrar, spannmål och oljeprodukter. På senare år har även bilimporten från Japan tagit stora ytor av hamnen i anspråk.

sv