Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmö hamn

Malmö hamn

Malmö hamn vid 1820-talets mitt - av Georg Henric Flensburg

Där står han på Norra Vallgatan i form av en staty och blickar ut över hamnområdet, Frans Suell. Känd inte bara för att ha namngett en färja och en maträtt utan också för att han anlade Malmö hamn under 1700-talets senare del. Om han idag klivit ut ur historien är det nog inte mycket han känt igen.

Idag är Malmö hamn en del av CMP – Copenhagen Malmö Port AB. I nordost hittar vi den mest verksamma delen av hamnen vad beträffar traditionell sjöfart. Härifrån går fortfarande färjor till norra Tyskland. Vid kajerna lastas och lossas bland annat containrar, spannmål och oljeprodukter. På senare år har även bilimporten från Japan tagit stora ytor av hamnen i anspråk. För den som vill få en ögonvittnesskildring finns två romaner som varmt rekommenderas. I Stuv Malmö, kom! från 1984 berättar Fredrik Ekelund om det fysiskt tuffa kroppsarbetet som stuveriarbetare bland kaffesäckar och apelsinlådor. Tjugofem år senare skildrar Kristian Lundberg i Yarden hur det är att jobba med bilimporten i Malmö hamn. Det fysiskt jobbiga har till stora delar bytts mot det psykiskt jobbiga. Arbetskraften har blivit ett prekariat med osäkra anställningsförhållanden.

Malmö hamn 2

Vänder vi oss mot nordväst utifrån Suellstatyn finner vi ett hamnområde som över de trettio senast åren förändrats totalt. Tidigare dominerades området av Kockums Mekaniska Verkstad där framförallt varvet stod i centrum. Under de expansiva åren fram till och med sjutiotalet byggdes allt större och större fartyg med hjälp av värdens största bockkran. Ubåtar, järnvägsvagnar, bilar och numer också vindkraftverk har tillverkats i området. Efter malmöindustrins krisår på åttio- och nittiotalet var det hög tid att förnya Västra Hamnen. Malmö högskola tog snabbt plats och med Bo01 som startskott började attraktiva bostadsområden poppa upp som svampar ur jorden med Turning Torso som den stoltaste av fjällskivlingar. På några år hade bockkranar bytts mot byggkranar. En mängd småföretag har också tagit plats och arbetstillfällena är lika många som under varvets glansdagar. På universitetsholmen hittar vi de senaste arkitektoniska tillskotten i form av konserthus, kongressbyggnad och hotell under namnet Malmö Live. Byggnader som stuckit i höjden och därmed blivit Malmhattan.

Malmö Hamn3

Med en smula nostalgi måste vi sist men inte minst nämna Malmös inre hamn. Den äldsta delen som binder ihop östra och västra hamnområdet. Kajer som blivit närmast bortglömda sedan Öresundsbron öppnades. För det var här på Skeppsbron som malmöborna styrde stegen när resan gick till Köpenhamn. Med färjor och flygbåtar turades det över sundet, och till flygplatsen på Kastrup kunde man ta sig med svävare.

2015-09-15  / Jan Olsson, Stadsbiblioteket

Litteratur

Ambjörn, Cecilia, Undersökning av vattenmiljön vid utfyllnaden av Kockums varvsbassäng : slutrapport för perioden 18 juni-21 augusti 1987. 1987
Bergman, Maria, Sjöfartsmiljöer. 2005
Billberg, Ingmar, Malmö hamn : bakgrund och utveckling. 2005
Cronquist, Axel, Hjulångare och propellerfartyg i Malmö hamn under förra århundradet. 1948
Där vägar möts : Malmö hamn : 55̊37'N 13̊00'E : Malmö Sjöterminal AB. 1995
Edlund, Gustaf, Malmö hamn. 1934
Edlund, Gustaf, Malmö hamndirektion 1775 17/7 1925 : till minnet av 150-årsdagen för Hamndirektionens tillkomst. 1925
Eftestol, Evy, Malmö hamn "mellom land og vand" - en vision för Malmö. 2008
Engström, Bengt, Malmö hamn. 1940
Engström, Sune, Beskrifning m. m. angående : förslag till frihamn i Malmö. 1916
Förslag till fri- och industrihamnar i Malmö. 1910
Förslag till utvidgning af Malmö hamn prisbelönta vid den af Malmö Hamndirektion anordnade internationella täflan år 1893. 1895
Falkman, Ludvig B., Om Malmö hamn, persontrafik emellan Malmö och Kjøbenhavn,tullförsnillning i Malmö samt lurendrejeri der och i stadens närhet. 1939 (pdf ur Malmö Fornminnesförening - Årsskrift, s. 7)
Grahn, Helen, En man med många järn i elden. 1998
Jacobsson, Gösta, Malmö hamn genom seklerna : en jubileumsskrift 1975
Kajbyggnader i Malmö hamn 1937. 1937
Ljungberg, Leif, Borgmästaren Jöns Stobaeus och ha s hamnförslag 1726. 1952 (pdf ur Malmö Fornminnesförening - Årsskrift, s. 85)
Madsberg, Anne, Genopliv Nyhamnen. 2007
Malmö frihamn och huvuddragen av dess organisation. 1922
Malmö hamn. 1966
Malmö hamn 1961. 1961
Malmö hamnförvaltning : 1941-1950. 1950
Malmö sjöfartsförening 1893-1918. 1918
Malmö sjöterminal AB : årsredovisning 1996. 1997
Mengering, Ferdinand, Gutachten zu den Entwürfen und Vorschlägen für den Freihafen in Malmö, die baulichen Einrichtungen und die Zollbehandlung der Schiffs- und Warenbewegung daselbst. 1917
Program för pristäflan om förslag till ny hamnbyggnad i Malmö. 1891
Rang, Valdemar, De gamla mudderverken i Malmö hamn. 1941
Regnéll, Axel, Malmö hamninrättning 1775-1900. 1901
Stadsområde hamnen : Förslag till områdesplan över Norra hamnen. 1984
Tenggren, Anders. Från en träbrygga på 1700-talet till en storhamn år 1923. 2007
Øresund - København & Malmö : the sound and waterfronts of Copenhagen & Malmö. 1996
Översiktsplan för Nyhamnsområdet [Öp 2011]. 1993
Översiktsplan för Västra hamnen : utställningsförslag 25 maj 1999 : Öp 2013. 1999