$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Sofielund

Sofielund

Området Sofielund i Malmö är unikt på så sätt att mycket av de gamla arbetarmiljöerna finns bevarade. Sofielund undkom den rivningshysteri som rådde under 60- och 70-talen — när bostäderna skulle moderniseras — och som drabbade många andra områden.

En vandring längs med Idunsgatan, som var centralaxel i det gamla Sofielund, ger än idag en känsla av ett förmodernt samhälle. Till och med de gamla lyktstolparna finns kvar.

Historik

Dagens Sofielund har sitt ursprung i den gård som greven och godsägaren Tage Thott byggde på mark som låg inom Västra Skrävlinge socken och Västra Kattarp by. 1786 lade greven egendomen i enskifte, en jordreform som innebar att varje gård fick ett enda sammanhängande jordstycke — det första enskiftet i Skåne. Ägorna samlades längst ut i väster i bymarken. Handelsmannen Hans Bauert köpte marken 1792 och gav gården namnet Sofielund, efter sin hustru Sophia Charlotta af Trolle. Sofielundsgården var en stor egendom på 150 tunnland och bestod bland annat av 8 byggnader och en park i söder på hela sex tunnland.

Sofielund idag
 

Sofielund är ännu idag ett fattigt område, trots att det ligger relativt centralt. Det har behållit sin status som nybyggar- eller inflyttningsområde. Numera kommer de inflyttade inte bara från landsbygden — främst som studenter — utan även från andra länder. Sofielund har i jämförelse med övriga Malmö en ung befolkning och många invånare med utländsk bakgrund, speciellt Södra Sofielund och Seved. Men den goda sammanhållningen verkar vara ett minne blott — åtminstone om man ska tro rapporter och information i media, som lyfter fram de sociala problem som finns med otrygghet och kriminalitet.