$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kalkbrottet

Kalkbrottet Foto Pekka Kärppa

Foto Pekka Kärppa

Limhamns kalkbrott är en unik plats i Malmö, cirka 1300 meter lång, 800 meter bred och 65 meter djup. Går man runt brottet har man gjort en promenad på 4 kilometer.  Området är ett resultat av den industriella brytningen av kalk för tillverkning av cement.

Nu har naturen börjat ta över men idag finns fortfarande mycket kvar som påminner om kalkbrytningen från mitten av 1800-talet och fram till 1994. Vatten pumpas kontinuerligt ur brottet — annars hade brottet nu varit en djup sjö. Ut i Hammarsbäck och vidare till Öresund.
 
Brytningen av området påbörjades 1866 och pågick fram till 1994. Den sista sprängningen gjordes i slutet av 1980-talet. Den sprängteknik som användes har format brottet så det består av platåer, så kallade pallar, med 20 meter höga och lodräta väggar. Då man sprängde användes ett ton dynamit. Det blev en kraftig smäll som många Malmöbor kände av.

Såhär används kalkbrottet idag

Sedan årsskiftet 2010-2011 är Limhamns kalkbrott ett kommunalt naturreservat. Det är gatukontoret som förvaltar naturreservatet. På sikt ska kalkbrottet också bli mer tillgängligt för allmänheten.

sv