$left
$middle

Arkitektur och kulturarv

Malmö har en rik historia av byggnader, platser och ögonblick som format staden genom åren.

Innehåll

Aktuellt och nyheter

Malmö in the making lanserar Open Call för innehåll till publikt program

Under 2023 utforskar Malmö in the making vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna. I september kommer satsningen att bjuda in till ett publikt program över hela staden. Nu kan alla som vill vara med och skapa innehållet för Malmöborna anmäla intresse med sin programpunkt i ett Open Call.

Cykla genom 30-talets Malmö

Malmö Museer har tagit fram en cykelguide med 12 olika cykelturer som tar dig genom 30-talets Malmö. Låna den i entrén eller köp ett eget exemplar!

sv