$left
$middle

Malmösamlingen

Malmösamlingen tillkom 1946 och innehåller böcker, tidningar, tidskrifter och annat biblioteksrelaterat material om Malmö.

Vykort som föreställer slottet på Malmö stadsbibliotek, med vatten och grönska i förgrunden.

Handkolorerat vykort ur Malmösamlingen.

Malmösamlingen är en referenssamling, det vill säga du kan inte låna hem böcker och material som tillhör samlingen. Huvuddelen av Malmösamlingen finns på Stadsbiblioteket, på våning 4 i Slottet.

Malmösamlingen innehåller:

  • cirka 4 000 böcker – facklitteratur inom alla ämnesområden, romaner, skolkataloger, matriklar och kartor.
  • cirka 65 meter periodika – företags- och föreningstidningar, musik- och teaterprogram och utställningskataloger.
  • cirka 3 000 kuvert med tidningsklipp om Malmö.
  • några gamla och sällsynta tryck, bland annat två böcker tryckta på ett av Malmös första boktryckerier.

Malmösamlingens tillkomst

Malmösamlingen tillkom 1946 på initiativ av dåvarande stadsbibliotekarien Ingeborg Heintze som lät hämta Malmölitteratur från bibliotekets ordinarie samlingar och placerade den i en särskild avdelning. Samlingen har sedan fortlöpande utökats genom köp och gåvor från olika håll.

Söka i Malmösamlingen

Det går inte att söka i enbart Malmösamlingen. Du kan söka i bibliotekskatalogen Malin på kategorin ”Ämnesord” och ”Malmö”. Då får du träff på allt som finns i Malmösamlingen och som är katalogiserat. Du får dock även träff på sådant som har ämnesord Malmö men som inte finns i Malmösamlingen, till exempel vissa artiklar.

Alla böcker i Malmösamlingen publicerade efter 1990 finns katalogiserade i Malin. Av äldre böcker finns flertalet katalogiserade i Malin.

Kontakta oss

  • Stadsbiblioteket

sv