Stadsbiblioteket

Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken i Malmö är öppna men med flera begränsningar. Vi har inga studie- eller sittplatser, öppettiderna är minskade och du får vara på biblioteket i max 30 minuter. Varje bibliotek har även ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt.

Läs mer

Buller på grund av ombyggnation

Just nu bygger vi om i entrén på Stadsbiblioteket. Därför är det emellanåt mycket buller och oljud. Arbetet pågår fram till klockan 15.45 varje dag, och beräknas vara klart fredag 5 mars.

Redigera webbplatsens kontaktinformation här. Innehållet i denna modul speglas sedan på undersidor.