Biblioteken i coronatider

Just nu är biblioteken inte en mötesplats. Biblioteken är öppna men med flera begränsningar. Vi har inga studie- eller sittplatser, öppettiderna är minskade och du får vara på biblioteket i max 30 minuter. Varje bibliotek har även ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt. Här hittar du all info om åtgärder och erbjudanden.

Läs mer

Malmö stadsbiblioteks vänner

Gå med i föreningen Malmö stadsbiblioteks vänner – en av landets äldsta biblioteksföreningar, bildad 1941.

Föreningen har under åren givit ut bibliografier över Malmö samt böcker som behandlar Stadsbibliotekets historia och den värdefulla Skånesamlingen.

Föreningen ger årliga anslag till främst läsprojekt för barn och unga samt talböcker till funktionshindrade.

Genom att bli medlem stöder du Stadsbibliotekets mångfacetterade verksamhet. För medlemmar arrangeras vårutflykt med litterärt tema, litteraturcirklar, studiebesök, litterära promenader och författarträffar.

Årsavgiften är 125 kronor och för sammanboende par 175 kronor. Avgiften kan sättas in på föreningens postgiro 14 97 50-2.

Ordförande

Eva Albihn
Telefon: 070–268 11 50

Sekreterare

Birgitta Andersson
Telefon: 0730–474 129

Adress

Föreningen Malmö stadsbiblioteks vänner
c/o Malmö stadsbibliotek
205 81 Malmö