Om huset och dess historia

Här kan du läsa om Stadsbiblioteket i dess nuvarande form och om dess historia.