Så använder du biblioteken just nu

Biblioteken har några sitt- och studieplatser och har gått tillbaka till ordinarie öppettider. Men flera begränsningar kvarstår. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk. Här hittar du info om hur du kan använda biblioteken just nu, och vad som gäller på ditt bibliotek.

Läs mer

Bokinkast

Du kan lämna tillbaka det du lånat i Stadsbibliotekets bokinkast dygnet runt.


Bokinkastet ligger vid bibliotekets ingång mot Regementsgatan – på vänster sida.

Det du återlämnar i bokinkastet blir genast avregistrerat från ditt konto/bibliotekskort.

Så här gör du

  • Lägg det du lånat på hyllan.
  • Då öppnas en lucka.
  • Mata in det du lånat – ett i taget.
  • Välj om du vill ha kvitto.

Du kan inte lämna tillbaka fjärrlån i bokinkastet.