$left
$middle

Renovering hösten 2023

Under hösten renoverar vi Språkrummet på våning 2 i Slottet. Läs mer om hur det påverkar ditt besök.

Renovering våren 2023

Bokinkast

Du kan lämna tillbaka det du lånat i Stadsbibliotekets bokinkast dygnet runt.

Bokinkastet ligger vid bibliotekets ingång mot Regementsgatan – på vänster sida.

Det du återlämnar i bokinkastet blir genast avregistrerat från ditt konto/bibliotekskort. Du kan lämna tillbaka material som du har lånat på alla folkbibliotek i Malmö.

Så här gör du

  • Lägg det du lånat på hyllan.
  • Då öppnas en lucka.
  • Mata in det du lånat – ett i taget.
  • Välj om du vill ha kvitto.

Du kan inte lämna tillbaka fjärrlån i bokinkastet.

Kontakta oss

  • Stadsbiblioteket

sv