$left
$middle

Bokinkast

Du kan lämna tillbaka det du lånat i Stadsbibliotekets bokinkast dygnet runt.


Bokinkastet ligger vid bibliotekets ingång mot Regementsgatan – på vänster sida.

Det du återlämnar i bokinkastet blir genast avregistrerat från ditt konto/bibliotekskort.

Så här gör du

  • Lägg det du lånat på hyllan.
  • Då öppnas en lucka.
  • Mata in det du lånat – ett i taget.
  • Välj om du vill ha kvitto.

Du kan inte lämna tillbaka fjärrlån i bokinkastet.