Tillgängliga medier

Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken i Malmö är öppna men med flera begränsningar. Vi har inga studie- eller sittplatser, öppettiderna är minskade och du får vara på biblioteket i max 30 minuter. Varje bibliotek har även ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt.

Läs mer

För dig som har svårt att läsa eller ta dig till biblioteken, finns det medier, verktyg och hjälp att få på biblioteken.