$left
$middle

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker är böcker skrivna med ett lättare språk. De finns för både vuxna och barn.

Foto på två ansikten, en i profil och en snett framifrån.

Att en bok är lättläst innebär att form och innehåll har förenklats.
Boken är kortfattad. Meningarna är kortare och enklare ord används.
Boken blir lättare att läsa och förstå.

Det finns både skönlitteratur och faktaböcker som är lättlästa.
Vissa böcker är förenklingar av andra kända böcker.

Lättlästa böcker finns för alla åldrar och kan lånas av alla.
De vänder sig framförallt till dig som:

  • har någon form av läsnedsättning.
  • är en ovan läsare.
  • har svenska som andraspråk.