Så använder du biblioteken just nu

Biblioteken har några sitt- och studieplatser och har gått tillbaka till ordinarie öppettider. Men flera begränsningar kvarstår. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk. Här hittar du info om hur du kan använda biblioteken just nu, och vad som gäller på ditt bibliotek.

Läs mer

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker är böcker skrivna med ett lättare språk. De finns för både vuxna och barn.

Foto på två ansikten, en i profil och en snett framifrån.

Att en bok är lättläst innebär att form och innehåll har förenklats.
Boken är kortfattad. Meningarna är kortare och enklare ord används.
Boken blir lättare att läsa och förstå.

Det finns både skönlitteratur och faktaböcker som är lättlästa.
Vissa böcker är förenklingar av andra kända böcker.

Lättlästa böcker finns för alla åldrar och kan lånas av alla.
De vänder sig framförallt till dig som:

  • har någon form av läsnedsättning.
  • är en ovan läsare.
  • har svenska som andraspråk.