$left
$middle

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker är böcker skrivna med ett lättare språk. De finns för både vuxna och barn.

Att en bok är lättläst innebär att form och innehåll har förenklats.
Boken är kortfattad. Meningarna är kortare och enklare ord används.
Boken blir lättare att läsa och förstå.

Det finns både skönlitteratur och faktaböcker som är lättlästa.
Vissa böcker är förenklingar av andra kända böcker.

Lättlästa böcker finns för alla åldrar och kan lånas av alla.
De vänder sig framförallt till dig som:

  • har någon form av läsnedsättning.
  • är en ovan läsare.
  • har svenska som andraspråk.

Låna en lättläst bokcirkelpåse

På Stadsbiblioteket finns lättlästa bokcirkelpåsar.
Varje påse innehåller:

  • fem exemplar av samma bok
  • tips på hur du håller en bokcirkel

En bokcirkel innebär att du läser och pratar om din läsupplevelse tillsammans med andra.

Det finns olika påsar med böcker på olika svårighetsnivå. 
Lånetiden för en påse är fyra veckor. Den går inte att förlänga.

Bokpåsarna finns vid informationsdisken på våning 2 i Slottet på Stadsbiblioteket.

Du kan även reservera en påse i bibliotekskatalogen Malin. Därefter hämtar du den på biblioteket.

Kontakta oss

sv