Låna och hantera lån

Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken har infört ett flertal åtgärder – tagit bort alla sittplatser, infört maxgräns för antal besökare och stängt alla datorer utom snabbdatorer. Detta med anledning av de skärpta råden i Skåne gällande smittspridning.

Principen för alla besök på biblioteken är att besökare ska gå in, göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket.

Läs mer

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att använda bibliotekens service. Här får du veta hur du lånar och vilka regler som finns.

Du kan söka och reservera böcker och andra medier i vår katalog Malin. Där kan du även hantera dina lån.