$left
$middle

Låna och hantera lån

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att använda bibliotekens service. Här får du veta hur du lånar och vilka regler som finns.

Du kan söka och reservera böcker och andra medier i vår katalog Malin. Där kan du även hantera dina lån.

Innehåll

sv