Avgifter

Att låna och att skaffa bibliotekskort är gratis. Men om du lämnar tillbaka för sent eller blir av med medier får du betala en avgift.

Mynt i staplar och en klocka för att symbolisera förseningsavgifter.