Så använder du biblioteken just nu

Biblioteken har några sitt- och studieplatser och har gått tillbaka till ordinarie öppettider. Men flera begränsningar kvarstår. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk. Här hittar du info om hur du kan använda biblioteken just nu, och vad som gäller på ditt bibliotek.

Läs mer

Avgifter

Att låna och att skaffa bibliotekskort är gratis. Men om du lämnar tillbaka för sent eller blir av med medier får du betala en avgift.

Mynt i staplar och en klocka för att symbolisera förseningsavgifter.