Återlämning

När du ska lämna tillbaka material som du lånat på biblioteken har du flera olika möjligheter.

Hand sträcker fram bok mot återlämningsautomat.

Lån som du gjort på Stadsbiblioteket eller områdesbiblioteken kan du lämna tillbaka på alla våra bibliotek.

Återlämning på Stadsbiblioteket

På Stadsbiblioteket kan du lämna tillbaka lånat material dygnet runt. När biblioteket är öppet lämnar du tillbaka i automaterna i entrén. När Stadsbiblioteket är stängt kan du lämna tillbaka medier i bokinkastet som finns till vänster om ingången mot Regementsgatan.

Återlämning på områdesbiblioteken

På de flesta områdesbibliotek lämnar du tillbaka det du lånat i automater. Annars gäller återlämning hos personal.