Så använder du biblioteken just nu

Biblioteken har ställt fram en stor del av sitt- och studieplatserna men några begränsningar kvarstår. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk. Här hittar du info om hur du kan använda biblioteken just nu, och vad som gäller på ditt bibliotek.

Läs mer

Återlämning

När du ska lämna tillbaka material som du lånat på biblioteken har du flera olika möjligheter.

Hand sträcker fram bok mot återlämningsautomat.

Lån som du gjort på Stadsbiblioteket eller områdesbiblioteken kan du lämna tillbaka på alla våra bibliotek.

Återlämning på Stadsbiblioteket

På Stadsbiblioteket kan du lämna tillbaka lånat material dygnet runt. När biblioteket är öppet lämnar du tillbaka i automaterna i entrén. När Stadsbiblioteket är stängt kan du lämna tillbaka medier i bokinkastet som finns till vänster om ingången mot Regementsgatan. Fjärrlån måste alltid lämnas tillbaka i entrédisken. Böcker som du lånat på andra bibliotek än Biblioteken i Malmö kan inte återlämnas hos oss.

Återlämning på områdesbiblioteken

På de flesta områdesbibliotek lämnar du tillbaka det du lånat i automater. Annars gäller återlämning hos personal. Fjärrlån återlämnas alltid hos personal. Böcker som du lånat på andra bibliotek än Biblioteken i Malmö kan inte återlämnas hos oss.