$left
$middle

Stadsarkivets fotosamling

Malmö stadsarkiv har cirka 4 miljoner fotografier som speglar Malmös moderna historia och i Malmö stads bildarkiv kan du titta på uppemot 100 000 bilder från stadsarkivets samlingar.

De allra flesta bilderna i det digitaliserade bildarkivet kompletteras med information om bilden, till exempel datering, fotograf och plats som bilden är tagen på.

Det är gratis för alla att söka i bildarkivet för att titta på bilderna. Tänk på att bilderna är upphovsrättsligt skyddade och att det därmed inte är tillåtet att sprida bilderna – inte ens i privata syften på exempelvis sociala medier.

Via bildarkivets sida hittar du även vidare till ännu fler bilder via Databasen för museisamlingar, Carlotta, där en stor del av samlingarna från Malmö Museer finns tillgänglig.

Det går att beställa och köpa bilder från Malmö stadsarkivs fotosamlingar. Information om hur du gör och vad det kostar hittar du här:

sv