$left
$middle

Kommunala myndigheter

Före 1800-talet förvaltades kyrka, skola, skjutsväsende, stadsvåg, hospital med flera verksamheter av Malmö magistrat, i samverkan med borgerskapet och dess representanter. Handlingar som rör förvaltningen av stadens angelägenheter hittar man bland annat i borgerskapets arkiv.

Kontakta oss

sv