$left
$middle

Person- och släktarkiv

Vid Malmö stadsarkiv förvaras många person- och släktarkiv efter människor som har levt och verkat i Malmö. Arkiven har överlämnats för att de ska bevaras för framtiden.

Vi förvarar person- och släktarkiv från mitten av 1700-talet fram till idag. Personarkiven är bra källor för en personhistoriker men även en lokalhistoriker kan hitta värdefullt material som skildrar Malmös utveckling i dessa arkiv.

Kontakta oss

sv