$left
$middle

Företagsarkiv

Vid Malmö stadsarkiv förvaras arkiv efter industrier, företag och affärsinrättningar som har varit verksamma i Malmö.

I företagsarkiven finns handlingar från stora företag som har betytt mycket för stadens utveckling, men även från en mängd mindre affärsinrättningar och handelsbolag som tobaksfabriker, ekiperingar, fastighetsbolag, gårdsarkiv och badhus.

Tillsammans ger de en bild av Malmös ekonomisk-historiska utveckling från 1700-talet och framåt, både ur ett lokalhistoriskt och ett nationellt perspektiv.

Vårt största företagsarkiv är arkivet efter Kockums Mekaniska Verkstad. Vid stadsarkivet förvaras också arkiv efter många av stadens ledande textilindustrier som MMT, MAB/MYA och Malmö strumpfabrik. En annan känd Malmöindustri är Mazetti AB. I Mazettiarkivet kan man bland annat hitta recept till företagets choklad och karameller.

Kontakta oss

Malmö stadsarkiv

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Malmö stadsarkiv Malmö stadsarkiv 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 20
sv