$left
$middle

Sociala arkiv

I städerna sköttes fattigvården av hospital, fattighus, barnasyler och arbets- och försörjningsinrättningar. Dessa stod alla under tillsyn av olika myndigheter.

I äldre tider ansåg man att det sociala omhändertagandet var en kristen barmhärtighetsgärning. Man gjorde ingen skillnad på fattiga, barn och gamla eller fysiskt eller psykiskt sjuka personer.

Kontakta oss

sv