$left
$middle

Våra arkiv

Hos oss förvaras kommunala och statliga myndigheters arkiv från det som i dag är Malmö kommun.

Här finns domböcker och bouppteckningar från 1500-talet till idag och en unik samling pergamentbrev från medeltid och renässans. I skolornas arkiv förvaras betyg, klasslistor och studentskrivningar. De sociala arkiven innehåller barnavårdsakter, adoptionsakter och faderskapsutredningar. Vidare finns kyrko- och mantalsböcker, polisarkiv, privata brev, företagsreklam, föreningsprotokoll och en stor fotografisk samling.

sv