$left
$middle

Slottsförsamlingen

Här hittar du alfabetiska namnregister till Malmö Slottsförsamlings husförhörslängder för åren 1745–1879.

Namnregistren är sorterade på efternamn. Tänk på att registret bara är ett sökmedel. Alla uppgifter bör kontrolleras mot originalboken. Originalböckerna förvaras på stadsarkivet. Du kan läsa dem i digital form på våra datorer.

  • Första sifferkombinationen i registret är ett nummer på volymen
  • Andra sifferkombinationen är en sidhänvisning i volymen

Husförhörslängder

En husförhörslängd är en kyrkobok där hela familjer står samlade på en sida, fastighet för fastighet. En husförhörslängd gäller bara för ett visst antal år till exempel 1813–1818. I husförhörslängden får du uppgift om:

  • alla medlemmar i en familj
  • föräldrarnas födelsedata
  • föräldrarnas födelseförsamling
  • föräldrarnas vigseldatum
  • eventuellt inflyttningsår till församlingen
  • eventuellt utflyttningsår

I husförhörslängden förde prästen noggranna anteckningar om människors läskunnighet och kristendomskunskap. Dessa anteckningar upphörde år 1895 när husförhörslängden ersattes av en så kallad församlingsbok.

Kontakta oss

sv