$left
$middle

Caroli församling

Alfabetiska namnregister till Caroli församlings husförhörslängder för åren 1813–1901.

En husförhörslängd är en kyrkobok där hela familjer står samlade på en sida, fastighet för fastighet. En husförhörslängd gäller bara för ett visst antal år till exempel 1813–1818. I husförhörslängden får du uppgift om:

  • alla medlemmar i en familj.
  • föräldrarnas födelsedata.
  • föräldrarnas födelseförsamling.
  • föräldrarnas vigseldatum.
  • eventuellt inflyttningsår till församlingen.
  • eventuellt utflyttningsår.

I husförhörslängden förde prästen noggranna anteckningar om människors läskunnighet och kristendomskunskap. Dessa anteckningar upphörde år 1895 när husförhörslängden ersattes av en så kallad församlingsbok.

Husförhörslängder hos stadsarkivet

Namnregistren för Caroli församlings husförhörslängder är sorterade på personernas efternamn. Tänk på att registren bara är ett sökhjälpmedel och att alla uppgifter bör kontrolleras mot originalboken.

Originalböckerna förvaras på Malmö stadsarkiv. Du kan läsa dem i digital form på våra datorer.

Tolka register

  • Första sifferkombinationen i registret hänvisar till kyrkobokens volymnummer.
  • Andra sifferkombinationen visar på vilken sida i volymen en person finns antecknad.

Kontakta oss

Malmö stadsarkiv

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Malmö stadsarkiv Malmö stadsarkiv 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 20
sv