$left
$middle

Sjöförklaringar

På stadsarkivet finns sjöförklaringar och dispaschmål för åren 1911–1947. Registret är en sökingång till Rådhusrätten i Malmö arkiv.

Sjöförklaringar

En sjöförklaring är en fartygsbefälhavares berättelse om en olycka som rör fartyg eller besättning. Sjöförklaringen lämnades in skriftligt till Kommerskollegium. Efter en skriftlig anmälan togs sjöförklaringen upp i Rådhusrätten, stadens domstol. I rätten fick fartygsbefälhavaren med besättning vittna om olyckan.

Dispaschmål

Dispasch är en utredning om enskilt haveri. I utredningen fastställs fördelning av kostnader och skadeersättningens storlek.

Register över sjöförklaringar

På Malmö stadsarkiv hittar du ett alfabetiskt register till sjöförklaringar och dispaschmål för åren 1911–1947.

Registret och handlingarna som detta hänvisar till går att beställa fram vid besök på Malmö stadsarkiv.         

Tolka registret

Registret är sorterat alfabetiskt på fartygens namn. Siffrorna hänvisar till år och paragrafnummer i Rådhusrättens domböcker.

Via uppgifterna från registret letar du vidare i arkivförteckningen för Malmö Rådhusrätts arkiv, serie A 1 DE volymerna 1-11, i stadsarkivets läsesal.     

Kontakta oss

Malmö stadsarkiv

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Malmö stadsarkiv Malmö stadsarkiv 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 20
sv